Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999566 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
39999
Segment: 3 Dopolnilno izobraževanje
Raven: 39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
Vrsta: 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0021
Področje: Pismenost in matematična pismenost


Šifra:
Trajanje: 3
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Programi usposabljanja po izpolnjeni osnovnošlski obveznosti
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Posoški razvojni center
Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
UPI Ljudska univerza Žalec
VERIS, verodostojne etične razumne intelektualne storitve, d.o.o.
Zasavska ljudska univerza
Zavod Znanje Postojna, javni zavod
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2