Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999566 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
39999
Segment: 3 Dopolnilno izobraževanje
Raven: 39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
Vrsta: 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0021
Področje: Pismenost in matematična pismenost


Šifra:
Trajanje: 3
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Programi usposabljanja po izpolnjeni osnovnošlski obveznosti
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Posoški razvojni center
Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
UPI Ljudska univerza Žalec
VERIS, verodostojne etične razumne intelektualne storitve, d.o.o.
Zasavska ljudska univerza
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Zavod Znanje Postojna, javni zavod
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2