Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 218533 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0021
Področje: Pismenost in matematična pismenost


Šifra:
Trajanje: 1 leto
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Programi za dvig ravni pismenosti
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Posoški razvojni center
RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA d.o.o., pospeševanje razvoja podjetništva ter gospodarskega in duhovnega razvoja podeželja
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
UPI Ljudska univerza Žalec
Zasavska ljudska univerza
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2