Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 646387 01
Dosežen naziv: pomočnik v biotehniki in oskrbi
KLASIUS-SRV:
13001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 13 Nižje poklicno in podobno izobraževanje /nižja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0888
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo


Šifra: 3101240010
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Nižji poklicni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniška šola Rakičan
Biotehniški center Naklo
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Izobraževalni center Piramida Maribor
Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo
Ljudska univerza Kočevje
Srednja šola Zagorje
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
Šolski center Šentjur
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola
Šolski center Velenje
Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2