Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 315343 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
39999
Segment: 3 Dopolnilno izobraževanje
Raven: 39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
Vrsta: 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0231
Področje: Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)


Šifra: 0000000460
Trajanje: 300 ur
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Jezikovni programi za odrasle
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ljudska univerza Nova Gorica
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Škofja Loka
Ljudska univerza Tržič
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Ministrstvo za javno upravo
MITRA izobraževanje in poslovne storitve, d. o. o.
MUCH, izobraževanje, d.o.o.
NISTA poslovne dejavnosti in trgovina, d.o.o.
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
PANTEON COLLEGE, šola za tuje jezike, d.o.o.
Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
SIBON, Center za tuje jezike d.o.o.
SMERI izobraževanje, svetovanje in razvoj d.o.o.
Srednja trgovska šola Ljubljana
Šolski center Kranj
Šolski center Velenje
ŠOLT Zavod za izobraževanje
UPI Ljudska univerza Žalec
VERIS, verodostojne etične razumne intelektualne storitve, d.o.o.
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3