Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 624421 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
39999
Segment: 3 Dopolnilno izobraževanje
Raven: 39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
Vrsta: 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0021
Področje: Pismenost in matematična pismenost


Šifra: 0000000438
Trajanje: 150 ur
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Programi za dvig ravni pismenosti
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Podjetniški inkubator Kočevje
Posoški razvojni center
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
UPI Ljudska univerza Žalec
Zasavska ljudska univerza
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Zavod Znanje Postojna, javni zavod
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2