Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 628432 01
Dosežen naziv: nedoločeno
KLASIUS-SRV:
15002
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 5001070015
Trajanje: 1 leto
Prvi vpis: 1.9.1999
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 5
Kategorija: Maturitetni tečaj
Uradni list: 68/98,79/03
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja ekonomska šola Ljubljana
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Šolski center Ljubljana
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
UPI Ljudska univerza Žalec
Waldorfska šola Ljubljana
Zavod Antona Martina Slomška
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2