ver. 1.3.8.17540
Katalog

programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju

Spoštovani. Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju do šolskega leta 2014/15 lahko najdete na spletni strani: http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?