ver. 1.3.19.15777

Prijava

Podatki, ki jih posameznik odda z elektronsko prijavo na izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na spletnem naslovu https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx se hranijo v podatkovni zbirki KATIS-a, upravljavec katere je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Poleg teh podatkov sistem KATIS že predhodno vsebuje osebne podatke, potrebne za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki se ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, avtomatično prenesejo iz Šolskega kadrovsko-informacijskega plačnega sistema (ŠKIS/KPIS) v sistem KATIS. Osebni podatki v KATIS-u se bodo uporabljali za namen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in napredovanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v naziv, kot ga ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Do vseh podatkov v KATIS-u imajo nadzorovan dostop samo javni uslužbenci Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki jih pooblasti minister in pooblaščene osebe vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerem je posameznik zaposlen. Po prijavi na izobraževanje ima dostop do osebnih podatkov tudi izvajalec programa na katerega se posameznik prijavi, in sicer do osebnega imena posameznika, elektronskega naslova ter, če posameznika na izobraževanje napotuje delodajalec tudi do podatka o vzgojno- izobraževalnem zavodu, v katerem je posameznik zaposlen. Če oziroma ko posameznik opravi vse obveznosti programa in mu izvajalec izda potrdilo o opravljenem izobraževanju/usposabljanju, ima izvajalec dostop tudi do njegovega datuma rojstva. Podatki, zbrani v sistemu KATIS se hranijo trajno. V času hrambe podatkov lahko posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov in njihov popravek, če ugotovi, da so netočni ter omejitev njihove obdelave dokler podatki niso popravljeni. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dostopna na elektronskem naslovu: povop.mizs@gov.si.

Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?