ver. 2.1.0.15975

Prijava


Sistem KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki je dostopen na spletni strani https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx katerega upravljavec je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju ministrstvo).

Pooblaščena oseba ministrstva za varstvo osebnih podatkov je dostopna na elektronskem naslovu: povop.mvi@gov.si (Ta e-naslov je namenjen zgolj področju varstva osebnih podatkov in DPO. V primeru težav s prijavo ali v primeru drugih težav s KATISom se obrnite ne e-naslov: katis.mvi@gov.si).

Ministrstvo katalog objavlja z namenom, da strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju omogoči uveljaviti pravico do izobraževanja in v zvezi s tem povezano pravico do napredovanja v naziv, kot to urejajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Za prijavo v KATIS posamezniki potrebujejo svojo davčno številko in geslo. Davčno številko strokovni delavec v VIZ delodajalcu posreduje ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec podatke o zaposlenih vnese v KPIS – kadrovsko plačni informacijski sistem. KATIS kot podsistem KPIS-a, združuje podatke o izobraževanjih posameznika, ki vplivajo na posameznikovo napredovanje v naziv. Davčna številka v KATISu deluje kot identifikator, ki poveže posameznikove podatke o izobraževanjih, ki vplivajo na njegovo napredovanje in plačo.

S prijavo v sistem lahko posamezniki uveljavijo svojo pravico do izobraževanja in hkrati pravico do obveščenosti o podatkih, ki jih sistem vsebuje.

Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?