Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5623677 001
Naziv zavoda: Osnovna šola Stična Podružnična šola Višnja Gora
Naslov zavoda: Cesta na Polževo 26, Višnja Gora
  1294 Višnja Gora
Tel.: 01 788 40 30
Fax.: 01 788 44 41
Davčna št.: 67259375
TRR: 01239-6030653554
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: marjan.potokar@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Osnovna šola Stična

Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola