Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5623677 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Stična
Naslov zavoda: Cesta občine Hirschaid 1, Ivančna Gorica
  1295 Ivančna Gorica
Tel.: 01 788 72 60
Fax.: 01 788 72 65
Davčna št.: 67259375
TRR: 01239-6030653554
Vodja zavoda: ravnatelj Marjan Potokar
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@os-sticna.si
Spletna stran: http://www.os-sticna.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 30.03.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA IVANČNA GORICA
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola