Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084083 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Šmartno
Naslov zavoda: Pungrt 9, Šmartno pri Litiji
  1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: 01 890 01 60
Fax.: 01 898 77 57
Davčna št.: 76955052
TRR: 01394-6000000070
Vodja zavoda: ravnatelj Tomaž Rozina
Elektronski naslov zavoda: os.smartno-litija@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-smartnolitija.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 17.09.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola