Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084083 005
Naziv zavoda: Osnovna šola Šmartno, Podružnica Kostrevnica
Naslov zavoda: Velika Kostrevnica 27, Velika Kostrevnica
  1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: 01 898 73 69
Fax.: ---
Davčna št.: 76955052
TRR: 01394-6000000070
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: ps.v-kostrevnica@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-smartnolitija.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Osnovna šola Šmartno

Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola