Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083966 000
Naziv zavoda: Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Naslov zavoda: Trg XIV. divizije 3, Senovo
  8281 Senovo
Tel.: 07 488 19 00
Fax.: 07 488 19 11
Davčna št.: 26071240
TRR: 01100-6000030287
Vodja zavoda: ravnatelj Andrej Lenartič
Elektronski naslov zavoda: os.senovo@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.ossenovo.net
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 04.03.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA KRŠKO
 
Osnovna šola XIV. divizije Senovo je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola