Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5083966 002
Naziv zavoda: Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Enota Vrtec
Naslov zavoda: Trg XIV. divizije 4, Senovo
  8281 Senovo
Tel.: 07 488 19 10
Fax.: 07 488 19 11
Davčna št.: 26071240
TRR: 01100-6000030287
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Vinko Hostar
Elektronski naslov zavoda: os.senovo@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce