Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5082749 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Naslov zavoda: Nova vas 4B, Nova vas
  1385 Nova Vas
Tel.: 01 709 80 14
Fax.: 01 709 80 14
Davčna št.: 22081453
TRR: 01350-6030644332
Vodja zavoda: ravnatelj Robert Grom
Elektronski naslov zavoda: projekt2@os-tsaljose.si
Spletna stran: https://ostsaljose.splet.arnes.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 16.11.2000
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA BLOKE
 
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola