Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5051282 001
Naziv zavoda: VRTEC TEZNO, ENOTA PEDENJPED VRTEC IN JASLI
Naslov zavoda: Ulica heroja Nandeta 3, Maribor
  2000 Maribor
Tel.: ---
Fax.: ---
Davčna št.: 59040688
TRR: 01270-6030638746
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Mojca Cvirn
Elektronski naslov zavoda: vrtec.tezno-pedenjped@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce