Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5051282 000
Naziv zavoda: VRTEC TEZNO- UPRAVA , ENOTA MIŠMAŠ
Naslov zavoda: Dogoška cesta 20, Maribor
  2000 Maribor
Tel.: 02 460 02 10
Fax.: 02 460 02 13
Davčna št.: 59040688
TRR: 01270-6030638746
Pravni status: Javni vrtec
Vodja zavoda: ravnatelj Mojca Cvirn
Elektronski naslov zavoda: vrtec.tezno@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 12.06.2000
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA MARIBOR
 
VRTEC TEZNO- UPRAVA , ENOTA MIŠMAŠ je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce