Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999808 01
Dosežen naziv: strojni tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0715
Področje: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja šola Črnomelj
Srednja šola Jesenice
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Srednja tehniška šola Koper
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško
Šolski center Ljubljana
Šolski center Ljubljana, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2