Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999778 01
Dosežen naziv: elektrotehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0713
Področje: Elektrotehnika in energetika


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
B2 izobraževalni center, d.o.o.
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
ERUDIO izobraževalni center
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2