Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 745353 01
Dosežen naziv: inženir naravovarstva
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0522
Področje: Naravno okolje in divje živali


Šifra: 0000001901
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2010
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: 16/2010
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola
Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola