Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5088739 002
Naziv zavoda: Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola
Naslov zavoda: Strahinj 99, Strahinj
  4202 Naklo
Tel.: 04 277 21 06
Fax.: ---
Davčna št.: 66817994
TRR: 01100-6030698292
Vodja organizacijske enote: direktor - ravnatelj Franc Vidic
Elektronski naslov zavoda: bcreferat@gmail.com
Spletna stran: http://www.bc-naklo.si/index.php?id=628
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Biotehniški center Naklo

Hortikultura 222873 01 Hortikultura
Naravovarstvo 745353 01 Naravovarstvo
Upravljanje podeželja in krajine 654472 01 Upravljanje podeželja in krajine