Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 760340 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
39999
Segment: 3 Dopolnilno izobraževanje
Raven: 39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
Vrsta: 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0688
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)


Šifra: 0000000450
Trajanje: 60 ur
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Programi računalniškega opismenjevanja
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana
Šolski center Celje
Šolski center Kranj
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Šolski center Velenje
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
UPI Ljudska univerza Žalec
Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje
Zasavska ljudska univerza
Zavod Antona Martina Slomška
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Zavod Znanje Postojna, javni zavod
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4