ver. 2.0.18.21764

Prijava na izpeljavo programa: "UČENJE Z VESOLJEM - SREDNJA ŠOLA"


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi javnih zavodov
Učenje na prostem
Učenje na prostem

Podatki o programu


UČENJE Z VESOLJEM - SREDNJA ŠOLA
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
Naravoslovno področje, tehniško področje, inovativne pedagoške metode, orodja in pristopi poučevanja, naravoslovno-matematične kompetence, digitalni učni viri
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 8
50 2 0,50
Učitelj/ica v strokovni oziroma poklicni šoli, Učitelj/ica v gimnaziji
Spoznati učne metode za uporabo vesolja kot konteksta pri obravnavi učnih vsebin, seznaniti se s ponudbo ESA/ESERO šolskih projektov in učnih gradiv.
Udeležba na usposabljanju.
Brezplačna prehrana je zagotovljena za vse udeležence. Udeleženci imajo po usposabljanju možnost prijave s prispevkom na 1. nacionalno konferenco Učenje z vesoljem.
Udeležba na celotnem dnevu usposabljanja.
/

Podatki o koordinatorju


Petrov, Zoran
+38651600923
zoran.petrov@csod.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
8

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?