ver. 2.0.16.27481

PPU > 01. > 05. > IMPROVIZACIJA KOT METODA ZA PODPORO UČNEMU NAČRTU IN AKTIVNOSTI ZA RAZGIBAVANJE RAZREDNIH UR


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Socialno čustvene kompetence in dobrobit v vzgoji in izobraževanju (opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja in odvisnosti)

Podatki o programu


IMPROVIZACIJA KOT METODA ZA PODPORO UČNEMU NAČRTU IN AKTIVNOSTI ZA RAZGIBAVANJE RAZREDNIH UR
Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
Improvizacija, učni načrt, igra, gledališče
fizična prisotnost individualno Št. ur: 8
16 1 0,50
Razredniki, vodje krožkov, učitelji_ce
V programu bomo spoznali metodo gledališke improvizacije in njeno neposredno aplikacijo v šolsko okolje. Predstavili bomo, kako lahko na razrednih urah s pomočjo vaj izboljšamo odnose v razredu, pomagamo pri reševanju konfliktov in spoznali vaje za cilje, ki so v učnem načrtu opisani kot govorni nastopi, igra vlog, nastop z dramskim monologom, nastop v skupinskem dramskem prizoru, uprizarjanje besedil ter vaje, ki jih lahko vpeljemo za razbijanje frontalnega pouka tudi pri drugih predmetih.
Fizična prisotnost na izobraževanju.
791,84 EUR

Podatki o koordinatorju


Olivija Grafenauer
040 610 193
olivija.grafenauer@drustvoimpro.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
4
3
1

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?