ver. 2.0.20.20516

PPU > 01. > 05. > IMPROKLUZIJA: GRADNJA SKUPINSKE DINAMIKE V RAZREDU TER AKTIVNO VKLJUČEVANJE NAPAK V UČNI PROCES


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Socialno čustvene kompetence in blagostanje v vzgoji in izobraževanju (opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja in odvisnosti)

Podatki o programu


IMPROKLUZIJA: GRADNJA SKUPINSKE DINAMIKE V RAZREDU TER AKTIVNO VKLJUČEVANJE NAPAK V UČNI PROCES
Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
Impro, skupina, skupinska dinamika, napake, sprejemanje, razred, gledališče
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 8
16 1 0,50
Razredniki_čarke v OŠ in SŠ ter ostali strokovni delavci_ke v vzgoji in izobraževanju
Udeleženci_ke se bodo spoznali_e z osnovnimi metodami improvizacijskega gledališča in jih osvetlili_e v kontekstu dela s skupino (razredom). Preko aktivne participacije in praktičnih preizkusov bodo osvetlili_e proces kreiranja in vzdrževanja pozitivne dinamike z udeleženci_kami v vzgojno-izobraževalnem procesu. Preko impro metodologije bodo naslovili vprašanje napak in kako na njih odreagiramo za zagotavljanje vzpodbudnega učnega okolja.
791,84 EUR

Podatki o koordinatorju


Grafenauer Olivija
040 610 193
info@drustvoimpro.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
1
3
3
1

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?