ver. 2.1.0.15975

Prijava na izpeljavo programa: "PRVI KORAKI V SVET BRANJA IN PISANJA - INOVATIVNE METODE OPISMENJEVANJA "


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Razvoj sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku, dvojezičnosti/večjezičnosti in medijske pismenosti

Podatki o programu


PRVI KORAKI V SVET BRANJA IN PISANJA - INOVATIVNE METODE OPISMENJEVANJA
Zavod sv. Stanislava
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
Inovativne pedagoške metode, orodja in pristopi poučevanja, slovenščina (kot predmet, učni ali strokovni jezik), obvezni predmeti, delo v 1. razredu, bralna kultura in bralna pismenost
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 8
30 1 0,50
Vzgojitelj/ica predšolskih otrok, Učitelj/ica v prvem obdobju osnovne šole, Drugi/a učitelj/ica v prvem razredu osnovne šole, Učitelj/ica v osnovni šoli, Svetovalni/a delavec/ka v vzgoji in izobraževanju
Pregled in razumevanje najnovejših spoznanj s področja učenja branja in pisanja, krepitev bralne motivacije in samozavesti pri učencih, razvoj veščin diferenciacije poučevanja, izdelava konkretnih didaktičnih materialov za delo v razredu, Kritično ovrednotenje elektronskih virov in pripomočkov.
2196,16 EUR

Podatki o koordinatorju


Nataša Hanuna
01/58 22 144
natasa.hanuna@stanislav.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
4
2
2

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?