ver. 2.1.0.15975

Prijava na izpeljavo programa: "OD IZDELAVE INŠTRUMENTOV DO ELEKTRONSKE PRODUKCIJE V UČILNICI"


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Poučevanje, učenje in vrednotenje dosežkov v učnem in študijskem procesu s poudarkom na sodobni učni tehnologiji in inovativnih pristopih poučevanja in učenja

Podatki o programu


OD IZDELAVE INŠTRUMENTOV DO ELEKTRONSKE PRODUKCIJE V UČILNICI
Zavod sv. Stanislava
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
Inovativne pedagoške metode, orodja in pristopi poučevanja, sodobna učna tehnologija, medpredmetno povezovanje, kulturno-umetniško področje, ustvarjalnost
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 8
30 1 0,50
Vzgojitelj/ica predšolskih otrok, Učitelj/ica v prvem obdobju osnovne šole, Učitelj/ica v osnovni šoli, Učitelj/ica v glasbeni šoli, Učitelj/ica praktičnega pouka v strokovni oziroma poklicni šoli
Razumeti princip delovanja različnih tipov instrumentov, iz odpadnih materialov izdelati lastne inštrumente, ozavestiti pomembnost recikliranja in ponovne uporabe materialov, spoznati in uporabiti različne programe za snemanje in obdelavo zvoka
2119,44 EUR

Podatki o koordinatorju


Nataša Hanuna
01 58 22 144
natasa.hanuna@stanislav.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
2
2
2
2

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?