ver. 2.0.16.27481

PPU > 01. > 05. > IMPROKLUZIJA - METODE IMPROVIZACIJSKEGA GLEDALIŠČA ZA ŠOLE


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Socialno čustvene kompetence in dobrobit v vzgoji in izobraževanju ter opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja in odvisnosti

Podatki o programu


IMPROKLUZIJA - METODE IMPROVIZACIJSKEGA GLEDALIŠČA ZA ŠOLE
Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO
Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
Inovativne pedagoške metode, orodja in pristopi poučevanja, senzibilizacija strokovnih delavcev, inovativno mišljenje, socialne in čustvene kompetence, ustvarjalnost
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 24
16 1 1,50
Učitelj/ica individualne in skupinske pomoči v osnovni šoli, Učitelj/ica dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli, Učitelj/ica splošnoizobraževalnih predmetov v gimnaziji, Učitelj/ica splošnoizobraževalnih predmetov v strokovni oziroma poklicni šoli, Učitelj/ica v gimnaziji, Učitelj/ica v strokovni oziroma poklicni šoli, Učitelj/ica v osnovni šoli, Učitelj/ica izbirnih predmetov v gimnaziji, Učitelj/ica za otroke s posebnimi potrebami
Cilj programa je strokovne delavce_ke v vzgoji in izobraževanju opremiti z znanji, ki so se sicer oblikovala znotraj improvizacijskega gledališča, vendar se je izkazalo, da so izjemno koristna tudi v šolskem okolju. Program se osredotoča na področja gradnje skupinske dinamike v razredu, aktivno vključevanje napak v učni proces, preko metodologije impro gledališča spoznati manifestacije različnih čustev in njihovo uprizarjanje ter načine vključevanja impro iger v učni načrt.
Fizična prisotnost
2602,08 EUR

Podatki o koordinatorju


Olivija Grafenauer
040 610 193
olivija.grafenauer@drustvoimpro.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
4
4
4
4
4
4

Izbrano število ur: 24 ur od 24 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?