ver. 2.0.18.21764

Prijava na izpeljavo programa: "ŠOLA KOT VAREN IN VKLJUČUJOČ PROSTOR ZA LGBTIQ+ MLADE"


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in zagotavljanje enakih možnosti s poudarkom na ranljivih skupinah

Podatki o programu


ŠOLA KOT VAREN IN VKLJUČUJOČ PROSTOR ZA LGBTIQ+ MLADE
DRUŠTVO PARADA PONOSA
Dunajska c. 10, 1107 Ljubljana
LGBTIQ+, inovativne pedagoške metode, orodja in pristopi poučevanja, psihosocialna pomoč, obravnava nasilja (agresije), sprejemanje drugačnosti
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 8
30 2 0,50
Pomočnik/ca vzgojitelja/ice predšolskih otrok, Vzgojitelj/ica predšolskih otrok, Učitelj/ica v prvem obdobju osnovne šole, Drugi/a učitelj/ica v prvem razredu osnovne šole, Učitelj/ica v jutranjem varstvu/oddelkih podaljšanega bivanja, Učitelj/ica individualne in skupinske pomoči, Učitelj/ica dodatne strokovne pomoči, Učitelj/ica izbirnih predmetov v osnovni šoli, Organizator/ka, Učitelj/ica strokovnoteoretičnih predmetov, Učitelj/ica praktičnega pouka, Organizator/ka v strokovni oziroma poklicn
Poznavanje LGBTIQ* identitet in specifik dela z LGBTIQ+ mladimi. Poglobljeno razumevanje načel raznolikosti, strpnosti in inkluzije, vključujočega dela z LGBTIQ+ mladimi, koncepta varnejšega prostora, vrstniškega nasilja in sovražnega govora na podlagi spolne usmerjensoti in/ali spolne identitete.
100% prisotnost.
551,50 EUR

Podatki o koordinatorju


Sešek Katja
040773586
info@ljubljanapride.org

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
2
2
2
2

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?