ver. 2.0.12.13407

PPU > 01. > 05. > 14. SLOMŠKOV SIMPOZIJ - IZ DOBRE ŠOLE PRIRASTEJO BOLJŠI ČASI


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Socialno čustvene kompetence in dobrobit v vzgoji in izobraževanju (opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja in odvisnosti)

Podatki o programu


14. SLOMŠKOV SIMPOZIJ - IZ DOBRE ŠOLE PRIRASTEJO BOLJŠI ČASI
Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
Poučevanje, usposabljanje, socialne veščine, strpnost, spoštovanje drugačnosti, medosebni odnosi, samo-uravnavanje, odgovorno sprejemanje odločitev, Slomškova pedagogika
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 8
50 1 0,50
Delavci v vzgoji in izobraževanju: vzgojitelji(ce), učitelji razrednega pouka, učitelji predmetnega pouka, srednješolski učitelji(ce), višješolski predavatelji(ce), svetovalni delavci (ke), ipd.
Usposobiti delavce v vzgoji in izobraževanju, kako razvijati varno, spodbudno, sodelovalno in urejeno učno okolje s spodbujanjem socialnih spretnosti in razumevanjem vlog učenčevih čustev in socialnih spretnosti pri pridobivanju znanja in učnem uspehu
Aktivna udeležba, opravljena evalvacija
668,46 EUR

Podatki o koordinatorju


Alenka Testaniere
037471672
alenka.testaniere@lusentjur.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
4
4

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?