ver. 2.0.16.27481

PPU > 01. > 04. > KNJIŽNIČNA ZBIRKA - KRITERIJI ZA IZBOR KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, AKTUALIZACIJA ZBIRKE


V kolikor se želite prijaviti na izobraževanje, se je potrebno prijaviti v Katis!

Program


Programi profesionalnega usposabljanja
Prednostne teme
Izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in zagotavljanje enakih možnosti ranljivim skupinam

Podatki o programu


KNJIŽNIČNA ZBIRKA - KRITERIJI ZA IZBOR KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, AKTUALIZACIJA ZBIRKE
Zavod RS za šolstvo
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Šolska knjižnica, knjižnična zbirka, aktualizacija, knjižnično gradivo, kriteriji za izbor
fizična prisotnost v skupini Št. ur: 8
30 1 0,50
Šolski knjižničarji
Spoznati kriterije za izbor knjižničnega gradiva, kako organizirati svoje delo in kako skrbeti za aktualno knjižnično zbirko, ki bo služila uporabnikom
Prisotnost na seminarju, oddaja evalvacije
1334,33 EUR

Podatki o koordinatorju


Fekonja Romana
023208065
romana.fekonja@zrss.si

Izpeljave in cene


Št.izpeljaveRok prijavePredvideni čas izpeljaveKraj izpeljaveKotizacija za udeleženca iz VIZPolna cena za udeležencaDat. za odjavoDat. za evalvacijo

Teme in predavatelji


VsebinaŠt. ur
1
2
2
2
1

Izbrano število ur: 8 ur od 8 ur

           
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?