Podatki o vpisu

Pomoč
Šolsko leto

Osnovna šola Ormož
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola
 
Razred Oddelki Vsi Zenske
1. razred 2 30 10
2. razred 1 25 11
3. razred 2 41 21
4. razred 1 24 10
5. razred 2 51 21
6. razred 2 42 19
7. razred 2 42 22
8. razred 2 41 20
9. razred 2 44 20
Stanje na dan: 15.9.2023