Podatki o vpisu

Pomoč
Šolsko leto

Osnovna šola Ormož
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola
 
Razred Oddelki Vsi Zenske
1. razred 1 26 12
2. razred 2 44 22
3. razred 1 24 10
4. razred 2 51 21
5. razred 2 41 19
6. razred 2 42 22
7. razred 2 42 20
8. razred 2 44 20
9. razred 2 49 23
Stanje na dan: 15.9.2022