Podatki o vpisu

Pomoč
Šolsko leto

Osnovna šola Ormož
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola
 
Razred Oddelki Vsi Zenske
1. razred 2 42 21
2. razred 1 23 9
3. razred 2 46 18
4. razred 2 40 19
5. razred 2 43 22
6. razred 2 37 18
7. razred 2 45 20
8. razred 2 48 22
9. razred 2 48 24
Stanje na dan: 15.9.2021