Podatki o vpisu

Pomoč
Šolsko leto

Osnovna šola Ketteja in Murna
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola
 
Razred Oddelki Vsi Zenske
1. razred 2 42 19
2. razred 2 52 31
3. razred 3 59 28
4. razred 3 57 32
5. razred 2 47 19
6. razred 3 64 31
7. razred 2 47 19
8. razred 3 57 23
9. razred 2 51 23
Stanje na dan: 15.9.2023