Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5089891 004
Naziv zavoda: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Vrtec Polhek
Naslov zavoda: Cesta Notranjskega odreda 32, Stari trg pri Ložu
  1386 Stari trg pri Ložu
Tel.: 01 707 12 50
Fax.: 01 707 12 60
Davčna št.: 58122982
TRR: 01265-6030666442
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Sonja Jozelj
Elektronski naslov zavoda: os.h-janeza-hribarja@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~osljjh4/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce