Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 1782657 000
Naziv zavoda: Vrtec Pedenjped Novo mesto
Naslov zavoda: Šegova ulica 22, Novo mesto
  8000 Novo mesto
Tel.: 07 371 82 50
Fax.: 07 371 82 65
Davčna št.: 71116907
TRR: 01100-6008343575
Pravni status: Javni vrtec
Vodja zavoda: ravnatelj Meta Potočnik
Elektronski naslov zavoda: info@vrtec-pedenjpednm.si
Spletna stran: http://www.pedenjpednm.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 31.05.2007
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce