Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5083435 002
Naziv zavoda: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Višja strokovna šola
Naslov zavoda: Celjska ulica 16, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 234 24 54
Fax.: ---
Davčna št.: 0
TRR: 01100-6030700426
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Drago Zupančič
Elektronski naslov zavoda: vss@scpet.net
Spletna stran: http://www.scpet.net/vss/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ekonomist 287154 01 Ekonomist
Telekomunikacije 275163 01 Telekomunikacije