Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5085136 001
Naziv zavoda: Osnovna šola Selnica ob Dravi, Podružnična šola Sveti Duh na Ostrem vrhu
Naslov zavoda: Sv. Duh na Ostrem vrhu 53, Sv. Duh na Ostrem vrhu
  2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Tel.: 02 671001
Fax.: ---
Davčna št.: 21101736
TRR: 01378-6030678462
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: jozica.ozmec@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola