Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5089115 000
Naziv zavoda: Ekonomska šola Novo mesto
Naslov zavoda: Ulica talcev 3A, Novo mesto
  8000 Novo mesto
Tel.: 07 393 32 60
Fax.: 07 393 32 80
Davčna št.: 84477849
TRR: 01100-6030703627
Vodja zavoda: direktor - ravnatelj Vladimira Šuštaršič
Elektronski naslov zavoda: informacije@esnm.si
Spletna stran: http://www.esnm.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 04.07.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: REPUBLIKA SLOVENIJA
 
Programi se izvajajo na organizacijskih enotah.