Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5086833 001
Naziv zavoda: Osnovna šola Stopiče Podružnica Dolž
Naslov zavoda: Šolska cesta 11, Dolž
  8000 Novo mesto
Tel.: 07 308 09 20
Fax.: 07 308 09 13
Davčna št.: 92232787
TRR: 01100-6008344060
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Mateja Andrejčič
Elektronski naslov zavoda: podruznica.dolz@osstopice.si
Spletna stran: http://www.osstopice.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Osnovna šola Stopiče

Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola