Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5082722 002
Naziv zavoda: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Podružnična šola "11.maj" Grahovo
Naslov zavoda: Grahovo 120, Grahovo
  1384 Grahovo
Tel.: 01 709 69 00
Fax.: 01 709 69 01
Davčna št.: 54018471
TRR: 01213-6030647165
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Marija Braniselj
Elektronski naslov zavoda: ps.grahovo@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-cerknica.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola