Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5621712 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Ob Rinži Kočevje
Naslov zavoda: Cesta v Mestni log 39, Kočevje
  1330 Kočevje
Tel.: 01 895 00 40
Fax.: 01 895 00 45
Davčna št.: 90536398
TRR: 01100-6008351529
Vodja zavoda: ravnatelj Darja Delač Felda
Elektronski naslov zavoda: projekt5.osljobrin@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osobrinzi.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 25.02.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA KOČEVJE
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola