Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088518 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Prebold
Naslov zavoda: Graščinska cesta 7, Prebold
  3312 Prebold
Tel.: 03 703 64 20
Fax.: 03 703 64 30
Davčna št.: 81995270
TRR: 01100-6008369086
Vodja zavoda: ravnatelj Vesna Halužan
Elektronski naslov zavoda: os.prebold@sola-prebold.si
Spletna stran: http://sola-prebold.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 11.09.2000
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA PREBOLD
 
Osnovna šola Prebold je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola