Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5090059 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Griže
Naslov zavoda: Griže 1A, Griže
  3302 Griže
Tel.: 03 713 21 50
Fax.: 03 571 82 17
Davčna št.: 75852390
TRR: 01100-6008355118
Vodja zavoda: ravnatelj Marija Pavčnik
Elektronski naslov zavoda: osce-grize@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-grize.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 04.04.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ŽALEC
 
Osnovna šola Griže je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola