Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088372 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake
Naslov zavoda: Izlake 4, Izlake
  1411 Izlake
Tel.: 03 567 02 00
Fax.: 03 567 02 01
Davčna št.: 33761663
TRR: 01100-6008367631
Vodja zavoda: ravnatelj Uroš Burgar
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo.ikavcica@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.o-izlake.tb.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 25.09.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ZAGORJE OB SAVI
 
Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola