Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5088321 000
Naziv zavoda: Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica
Naslov zavoda: Paplerjeva ulica 15, Borovnica
  1353 Borovnica
Tel.: 01 757 25 00
Fax.: 01 757 25 10
Davčna št.: 27688836
TRR: 01100-6008338822
Vodja zavoda: ravnatelj Daniel Horvat
Elektronski naslov zavoda: os-borovnica@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~osljikbo1s/sola.html
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 22.10.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA BOROVNICA
 
Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola