Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087805 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Naslov zavoda: Ulica skladateljev Ipavcev 2, Šentjur
  3230 Šentjur
Tel.: 03 746 38 00
Fax.: 03 746 38 03
Davčna št.: 48313033
TRR: 01320-6030682177
Vodja zavoda: ravnatelj Jure Radišek
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@sem.fmalgaja.si
Spletna stran: http://sharepoint.os-fmalgaja.si/aktualno/default.aspx
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.12.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ŠENTJUR
 
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola