Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5089425 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Šmartno na Pohorju
Naslov zavoda: Šmartno na Pohorju 24A, Šmartno na Pohorju
  2315 Šmartno na Pohorju
Tel.: 02 803 32 30
Fax.: 02 803 32 36
Davčna št.: 15317765
TRR: 51810-6030032106
Vodja zavoda: ravnatelj Boris Sekol
Elektronski naslov zavoda: project1.osmbsp@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.smartno-poh.si/cms/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 29.11.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
 
Osnovna šola Šmartno na Pohorju je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola