Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087546 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Dutovlje
Naslov zavoda: Dutovlje 135, Dutovlje
  6221 Dutovlje
Tel.: 05 731 82 50
Fax.: 05 731 82 51
Davčna št.: 71215719
TRR: 01311-6030679223
Vodja zavoda: ravnatelj Miranda Novak
Elektronski naslov zavoda: os-dutovlje@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-dutovlje.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 13.03.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA SEŽANA
 
Osnovna šola Dutovlje je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola