Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087406 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem
Naslov zavoda: Čečovje 24, Ravne na Koroškem
  2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 821 52 40
Fax.: 02 821 52 41
Davčna št.: 35364785
TRR: 01303-6030691255
Vodja zavoda: ravnatelj Vesna Lujinović
Elektronski naslov zavoda: os-juricevegad.ra@guest.arnes.si
Spletna stran: http://osjd.mojasola.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 05.12.2006
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom