Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087333 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
Naslov zavoda: Lipnica 12, Lipnica
  4245 Kropa
Tel.: 04 533 71 00
Fax.: 04 533 71 10
Davčna št.: 81968060
TRR: 01302-6030677336
Vodja zavoda: ravnatelj Boštjan Kališnik
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@o-lipnica.kr.mss.edus.si
Spletna stran: http://www.os-lipnica.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 25.02.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA RADOVLJICA
 
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola